شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای tag:http://urban-planing.mihanblog.com 2019-10-18T05:47:24+01:00 mihanblog.com جزوه متره و برآورد 2016-02-27T13:30:12+01:00 2016-02-27T13:30:12+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/142 javad vesali امیدوارم مفید فایده باشد.http://s7.picofile.com/file/8240902876/Jozve_metre_www_engplus_ir_booshehr.pdf.html
امیدوارم مفید فایده باشد.

http://s7.picofile.com/file/8240902876/Jozve_metre_www_engplus_ir_booshehr.pdf.html
]]>
جزوه مصالح ساختمانی 2016-02-27T13:24:54+01:00 2016-02-27T13:24:54+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/141 javad vesali امیدوارم براتون مفید واقع بشهhttp://s7.picofile.com/file/8240902650/m_Masaleh_sakhtemani_a_archome_ir.pdf.html

امیدوارم براتون مفید واقع بشه

http://s7.picofile.com/file/8240902650/m_Masaleh_sakhtemani_a_archome_ir.pdf.html
]]>
نمونه سوال برای مبانی حمل و نقل شهری 2015-11-07T07:21:26+01:00 2015-11-07T07:21:26+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/140 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg2ODk%3D

http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg2ODk%3D
]]>
نمونه سوال برای مبانی جغرافیای شهری 2015-11-07T07:15:32+01:00 2015-11-07T07:15:32+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/139 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg2ODg%3Dhttp://uploadkon.ir/fl/d/Nzg2ODg%3D
]]>
مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری 2015-11-04T08:05:32+01:00 2015-11-04T08:05:32+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/138 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg1MDY%3D

http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg1MDY%3D
]]>
مبانی جغرافیای شهری 2015-11-04T08:02:02+01:00 2015-11-04T08:02:02+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/137 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg1MDU%3D
http://uploadkon.ir/fl/d/Nzg1MDU%3D
]]>
سامندهی ورودی شهر 2015-10-28T07:22:19+01:00 2015-10-28T07:22:19+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/136 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjc%3D


http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjc%3D
]]>
دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم 2015-10-28T07:18:30+01:00 2015-10-28T07:18:30+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/135 javad vesali http://upload7.ir?p=action&q=download&filename=ZxeK6cRuNKomW2OyRBxg29jkkEKpo6OdtTPqWxKz

http://upload7.ir?p=action&q=download&filename=ZxeK6cRuNKomW2OyRBxg29jkkEKpo6OdtTPqWxKz
]]>
طرح تفصیلی شهر قم 2015-10-28T07:17:57+01:00 2015-10-28T07:17:57+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/134 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjY%3D
http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjY%3D
]]>
ضوابط طراحی شهری برای معلولین 2015-10-28T07:16:57+01:00 2015-10-28T07:16:57+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/133 javad vesali http://s1.upload7.ir/uploads/ry57rDREwrKE6EXJjwPPyrqhmNr7WpseNob6RTBe
http://s1.upload7.ir/uploads/ry57rDREwrKE6EXJjwPPyrqhmNr7WpseNob6RTBe
]]>
طرح جامع زیباسازی اراک 2015-10-28T07:15:39+01:00 2015-10-28T07:15:39+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/132 javad vesali http://upload7.ir?p=action&q=download&filename=jF9x8KyBnc9fasDA4Ne3jrWJNo7UqaazF9XDKm6Xhttp://upload7.ir?p=action&q=download&filename=jF9x8KyBnc9fasDA4Ne3jrWJNo7UqaazF9XDKm6X
]]>
ضوابط و مقررات ملاك عمل شهر قم 2015-10-28T07:14:13+01:00 2015-10-28T07:14:13+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/131 javad vesali http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjU%3D
http://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjU%3D
]]>
شعاع عملکرد کاربری ها 2015-10-28T07:10:53+01:00 2015-10-28T07:10:53+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/130 javad vesali امیدوارم مفید باشهhttp://uploadkon.ir/fl/d/NzgxNjQ%3D امیدوارم مفید باشه

]]>
انواع شبکه در سیستمهای انتقال برق 2015-10-28T07:09:24+01:00 2015-10-28T07:09:24+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/129 javad vesali انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار عنکبوتی. الف) شبکه های شعاعی یا باز شبکه های شعاعی شبکه هایی هستند که در آنها هر مصرف کننده فقط از یک طرف تغذیه می شود. در این شبکه اگر قسمتی از شبکه معیوب گردد مصرف کنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق خواهند بود بنابراین مقدار خاموشی آنها بیشتر است. افت ولتاژ در انتهای شبکه های باز نسبتاً زیاد می باشد این شبکه برای نقاط کم جمعیت و روستاها که قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود استفاده می گردد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

انواع شبکه ها
شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار عنکبوتی.

الف) شبکه های شعاعی یا باز

شبکه های شعاعی شبکه هایی هستند که در آنها هر مصرف کننده فقط از یک طرف تغذیه می شود. در این شبکه اگر قسمتی از شبکه معیوب گردد مصرف کنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق خواهند بود بنابراین مقدار خاموشی آنها بیشتر است. افت ولتاژ در انتهای شبکه های باز نسبتاً زیاد می باشد این شبکه برای نقاط کم جمعیت و روستاها که قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود استفاده می گردد.

ب)شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی

شبکه رینگ شبکه ای است که در آن هر مصرف کننده از دو طرف تغذیه می شود. ضریب اطمینان چنین شبکه ای به طور توجهی بالا می باشد زیرا از کار افتادن یکی از دو منبع تغذیه و یا قسمتی از خط تغذیه کننده شبکه همواره از سمت دیگر انرژی می گیرد بنابراین ضریب اطمینان این نوع شبکه بیشتر است. این شبکه ها در شهرها و نقاط نسبتاً پر اهمیت استفاده می شود.

]]>
سرانه زمین 2015-10-28T07:08:15+01:00 2015-10-28T07:08:15+01:00 tag:http://urban-planing.mihanblog.com/post/127 javad vesali تعیین سرانه زمین در ارتباط با نوع تراكمهای پیشنهادقرار داردودر ارتباط با آن نسبت به هر یك از كاربریها شهری مشخص مطرح می گردد.مسلم است كه جمعیت،تعیین كننده میزان توسعه شهردر آینده می باشد.این جمعیت در درجه اول احتیاج به محلی دارد كه به عنوان سكونت در اختیارش قرار گیرد.سرانه مسكونی در سطح شهر،بایستی پس ازمطالعات درآمد خانوارهای،تعداد افراد خانوار،قیمت زمین و میزان حداقل تفكیك زمین نسبت به نوع در آمد خانوار صورت گیرد.در این مورد ،ضابطه های اجتماعی وخصوصیات آب و هوایی محیط درنظر گرفته شود؛ Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

تعیین سرانه زمین در ارتباط با نوع تراكمهای پیشنهادقرار داردودر ارتباط با آن نسبت به هر یك از كاربریها شهری مشخص مطرح می گردد.مسلم است كه جمعیت،تعیین كننده میزان توسعه شهردر آینده می باشد.این جمعیت در درجه اول احتیاج به محلی دارد كه به عنوان سكونت در اختیارش قرار گیرد.سرانه مسكونی در سطح شهر،بایستی پس ازمطالعات درآمد خانوارهای،تعداد افراد خانوار،قیمت زمین و میزان حداقل تفكیك زمین نسبت به نوع در آمد خانوار صورت گیرد.در این مورد ،ضابطه های اجتماعی وخصوصیات آب و هوایی محیط درنظر گرفته شود؛سپس اقدام به پیشنهاد سرانه مورد نظر می گردد.هنگامی كه میزان نیاز به واحد مسكونی در شهر مشخص گردیدبایدتوزیع سرانه های مسكونی،تعداد طبقات واحدهای مسكونی،مساحت زیر بنای،مورد تجزیه وتحلیل واقع شده

ونتایج آن در تعیین سرانه های مسكونی تاثیرداده شود...

]]>